Jeugdtoernooi? Dan maar liever geen olympisch voetbal

De Spelen moeten een excellent toernooi zijn, vindt IOC-lid Willem-Alexander.

Dus als de FIFA mikt op een lagere leeftijdsgrens mag voetbal van hem verdwijnen.

Van kroonprins Willem-Alexander mag voetbal van het programma van de Olympische Spelen verdwijnen als de wereldvoetbalbond FIFA niet bereid is het olympisch toernooi open te stellen voor alle spelers.

Nu hanteert de FIFA nog een leeftijdsgrens van 23 jaar, uitgezonderd drie dispensatiespelers. En er bestaan serieuze plannen die grens te verlagen naar 21 jaar.

Dat voornemen van de FIFA is de kroonprins een gruwel, zo bleek zaterdag uit een nadere toelichting op zijn speech tijdens het olympisch congres in Kopenhagen. Om het unieke karakter van de Olympische Spelen te bewaken, vindt het Nederlandse lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) het een noodzakelijke voorwaarde dat alle sporten minimaal het niveau van een wereldkampioenschap moeten hebben. Daarvoor is het volgens de kroonprins vereist de beste sporters af te vaardigen. Willem-Alexander: „Voor sporters moeten de Olympische Spelen een excellent toernooi zijn en een onvergetelijke ervaring opleveren.”

De mening van de kroonprins over het olympische voetbaltoernooi botst met de heersende opvatting binnen het IOC, dat voetbal te belangrijk en te groot is om van het olympisch programma te schrappen. Bovendien wil de IOC-top de FIFA als grootste en machtige sportfederatie binnenboord houden. Mede om die reden is de wereldvoetbalbond de enige olympische sportorganisatie met afwijkende regels voor deelname. Daarmee wil de FIFA voorkomen dat de Olympische Spelen zowel een sportieve als economische concurrent van het wereldkampioenschap voetbal worden.

Nu de FIFA door het verlagen van de leeftijdsgrens een veredeld jeugdtoernooi van de Spelen wil maken, is voor Willem-Alexander de grens bereikt en mag wat hem betreft voetbal verdwijnen. Stellig: „Ik begrijp de grote betekenis van voetbal, weet dat toegangskaarten gemakkelijk zijn te verkopen en erken de marketingwaarde, maar geredeneerd vanuit het olympische belang zeg ik: dan maar liever niet.”

In zijn toespraak tot het olympisch congres – bedoeld om de olympische beweging te evalueren – hield kroonprins Willem-Alexander een pleidooi voor opwaardering van de Olympische Spelen. Voor de uniciteit vindt hij het een voorwaarde dat de onafhankelijkheid is gewaarborgd, een balans wordt gevonden tussen traditie en evolutie, tussen controle en flexibiliteit en gegarandeerd wordt dat de beste sporters ter wereld deelnemen. Op deze wijze kunnen de Olympische Spelen volgens het IOC-lid ook functioneren als een katalysator voor verbetering van sociaal-maatschappelijke problemen in het gastland. „Op die manier kunnen de Spelen een bijdrage aan een betere wereld leveren”, aldus de kroonprins.

Willem-Alexander bevestigde tijdens het korte perscontact in Kopenhagen nogmaals dat hij uit het IOC stapt zodra hij koning wordt. Dat is een afspraak die hij in 1998 bij zijn toetreding tot het comité maakte met het toenmalige kabinet onder leiding van premier Wim Kok. Elf jaar geleden was er veel oppositie tegen zijn lidmaatschap, omdat het IOC destijds verwikkeld was in een omkoopschandaal rond de Winterspelen van Salt Lake City. Onder voorwaarden ging het kabinet-Kok akkoord met zijn toetreding tot het IOC; één ervan was Willem-Alexanders vertrek uit het IOC bij de troonwisseling.

Hoewel hij zaterdag zei „dat die afspraak niet in beton is gegoten”, zal hij bij troonsbestijging geen poging doen als IOC-lid aan te blijven. „Omdat ik vind dat ik in mijn toekomstige functie geen andere organisatie namens Nederland kan vertegenwoordigen.”

Maar weet Willem-Alexander wanneer dat moment aanbreekt? Glimlachend: „Nee, dat weet één persoon.” En wijzend op zijn mobiele telefoon: „Ik heb haar nummer, maar als ik haar daarover bel, ken ik het antwoord al.”

    • Henk Stouwdam