De Zitting / Lokte de agent de belediging uit?

politie1‘Kankerhoer’. De rechter brengt de belediging die een Rotterdamse hoofdagent op 22 juli voor haar kiezen kreeg wat ongemakkelijk in herinnering. Voor haar zit de verdachte, een vrouw van achter in de vijftig met plukken grijs haar. Geen opvliegend type, zo lijkt het.

Toch is dit niet de eerste keer dat mevrouw B. een ambtenaar in functie beledigt, zei de officier van justitie donderdag in de Rotterdamse rechtbank. Nog geen jaar geleden heeft ze in Den Haag een tramconducteur de volle laag gegeven. In 2005 was er een soortgelijk incident. ,,Als u het gevoel krijgt in het nauw te worden gedreven gaat u schelden”, concludeert de rechter.

Wat is er die middag gebeurd, wil de rechter weten. De verdachte blijft roerloos zitten. Ze tuurt naar het blankhouten tafeltje, beter bekend als ‘het hekje’. Op haar advocaat en een begeleider van zorginstelling Parnassia na, is de zaal vrijwel leeg. Als ook de griffier stopt met tikken, besluit de rechter de stilte te doorbreken. ,,U bent in therapie, kunt u daar wat meer over vertellen?” De schouders van mevrouw B. schokken, ze mompelt wat. ,,Ik heb het niet speciaal tegen haar gezegd”, verklaart B. over de belediging.

De verdachte had ook wat gedronken, weet de rechter. Terwijl ze medicijnen tegen agressie gebruikt. ,,Het was zo gezellig bij mijn zusje”, reageert de verdachte. ,,Ik vind het moeilijk om hier te zitten. Ik schaam me.” Al die tijd spreekt ze tegen het blankhouten tafeltje. Haar laatste woorden verdwijnen in een snik. ,,Ik ben zo afgeschrikt dat ik niet meer de straat op durf. Het was niet de bedoeling, het kwam door omstandigheden.”

Een spijtbetuiging waar de officier geen genoegen mee neemt. ,,Het is haar niet overkomen. Mevrouw heeft het gedaan.” Woorden die in haar strafeis tot uiting komen: een werkstraf van vijftig uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk. Ook de voorwaardelijke boete van vorig jaar, 150 euro, moet nu betaald worden, inclusief de schadeclaim van 346 euro die de hoofdagent heeft ingediend.

De advocaat is het daar niet mee eens. Hij verheldert het verhaal waar B. niet helemaal uitkwam. ,,Mijn cliënt is op een hele vervelende manier getreiterd door meisjes.” Die is ze achterna gerend. ,,Ze dacht dat de politie het voor haar op zou lossen. Maar ze werd direct in het verdachtenbankje gezet.” Zo vreemd is het dus niet dat B. overstuur raakte, benadrukt de advocaat. Ook over een eventuele taakstraf heeft hij zijn twijfels, gezien de WAO-situatie van zijn cliënt. Tot slot wil hij nog iets kwijt over de schadeclaim. ,,Hier dreigt het gevaar van eigen belang. Agenten kunnen een belediging uitlokken.”

Wat zou de verdachte een gepaste straf vinden? ,,Een boete? Werken?”, vraagt de rechter. ,,Ik weet het niet”, snottert ze. De rechter, die de belediging ,,wettig en overtuigend” bewezen acht, weet het wel. ,,Die vervelende gebeurtenis is u overkomen, maar die belediging is uw gedrag. Als u zware medicijnen gebruikt en daarbij alcohol drinkt, dan brengt u uzelf in die situatie.” Het smartengeld wijst ze af, maar die voorwaardelijke boete moet nu wel betaald worden. Daar komt een taakstraf bij van twintig uur. ,,Voor WAO’ers heeft de reclassering allerlei mogelijkheden.”

Belediging van een ambtenaar in functie is strafbaar op basis van art. 267 wetboek van strafrecht en art. 266

Op dit weblog zal met enige regelmaat ook verslag worden gedaan van openbare rechtzittingen, onder de vaste aanhef De Zitting.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

    • Steven de Jong