Wilders (3)

O jee, u heeft me echt verrast met uw artikel over Wilders-stemmers. Leefde ik toch al die tijd in de veronderstelling dat PVV`ers optimistische, kosmopolitisch ingestelde wereldburgers zijn, die solidair zijn met de minderbedeelden op deze aarde en bovendien goed voor de natuur zorgen. Blijken het toch een soort pantoffeldiertjes te zijn die op calimerotoontje roepen wat voor onrecht hen door de overheid wordt aangedaan en die vooral willen dat het belastinggeld ten goede komt aan henzelf. Damn, daar had ik nou nooit bij stilgestaan.

Zonder gekheid, het artikel hangt aan elkaar van de `open deuren`. Ik zag mijn eigen onderbuikgevoelens jegens PVV`ers constant bevestigd.

Meer brieven van lezers staan op www.nrc.nl/nrcweekblad. Hier ook, op het Weekbladforum: meer reacties op het PVV-stuk.

    • Guido de Greef