Wij moffelen geen cijfers over Marokkanen weg

Paul Andersson Toussaint bekritiseert ons rapport Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart? (Opinie & Debat, 26 september). Wij zouden o.a. een negatief cijfer over Marokkaanse jongens wegmoffelen.

Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in de jeugdcriminaliteit. Het doel van ons onderzoek was meer zicht te krijgen op deze delinquenten. We vergeleken Nederlandse en Marokkaanse jongens in voorlopige hechtenis en zetten deze af tegen jongens uit de algemene bevolking. Dat was nieuw. Nederlandse jongens zaten in verhouding vaker vast voor zwaar geweld, zedendelicten en brandstichting. Volgens het classificatiesysteem van Van Kordelaar zijn dit zwaardere delicten dan vermogensdelicten met en zonder geweld, de delicttypen waarin Marokkaanse jongens zijn oververtegenwoordigd. Voor Nederlandse jongens was het percentage dat in voorlopige hechtenis zat voor een zwaar delict dus aanzienlijk groter dan voor Marokkaanse jongens. Dat betekent niet dat de impact van een tasjesroof niet enorm kan zijn. Wellicht verklaart de verontwaardiging van Andersson Toussaint over deze vermogensdelicten zijn felle reactie.

In tegenstelling tot wat Andersson Toussaint beweert, stellen wij systematisch dat Marokkaanse jongens verhoudingsgewijs vaker vermogensdelicten met en zonder geweld plegen. Uit dossieronderzoek van H. van der Vinne blijkt dat er in de helft van de vermogensdelicten met geweld sprake is van bedreiging zonder dat er geweld wordt toegepast. Ook gaat het om diefstal gevolgd door licht geweld.

De lezer verwacht niet dat Marokkaanse jongens in voorlopige hechtenis meer dan gemiddeld geïntegreerd zijn, aldus Andersson Toussaint. Maar een veronderstelde algemene opinie kan niet richtinggevend zijn voor onderzoek. Ouders van Marokkaanse jongens in voorlopige hechtenis hebben een minder lage sociaal-economische status dan Marokkaanse ouders uit de algemene bevolking. Bovendien spreken deze ouders vaker Nederlands. Marokkaanse jongens in voorlopige hechtenis en hun ouders voelen zich minder Marokkaans en meer Nederlands. Criminoloog Bovenkerk zal niet verrast zijn. Hij stelde dat juist jongens die geïntegreerd zijn, een groot risico lopen op criminaliteit.

Wij hoopten een nuancering aan te brengen in de maatschappelijke discussie over dit beladen thema. Toussaint draagt hieraan niet bij.

    • Gonneke Stevens
    • Wilma Vollebergh Algemene Sociale Wetenschappen
    • Violaine Veen