Regels voor importbruid aangescherpt

Strengere regels moeten de importhuwelijken indammen en in goede banen leiden. Zo moeten importbruiden minstens achttien jaar zijn, ook als zij in het buitenland al legaal op jongere leeftijd zijn getrouwd.

Het kabinet heeft gisteren hiervoor maatregelen bekendgemaakt. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) typeerde het nieuwe beleid als streng maar rechtvaardig: „We willen voorkomen dat meisjes onder druk naar Nederland worden gehaald.”

Minister Eberhard van der Laan (Integratie, PvdA) zei in een toelichting dat op dit moment „de spankracht van de samenleving verder onder druk komt te staan”. De spankracht wordt volgens hem al ernstig getest door de stijgende instroom van buitenlandse bruiden en bruidegommen. Na een jarenlange daling is het aantal importhuwelijken in het afgelopen jaar met dertig procent gestegen, tot 15.000.

De eisen aan de Nederlandse taal worden verhoogd, huwelijksmigranten zullen zich aanvullend moeten opleiden als zij in Nederland zijn en zij die een partner naar Nederland halen, moeten eerst zelf hebben voldaan aan hun inburgeringsplicht. Voor deze laatste maatregel probeert het kabinet de Europese richtlijnen op dit gebied te laten aanpassen.

Behalve een verbod op huwelijken tussen neven en nichten, zullen ook huwelijken tussen tantes en neven en ooms en nichten niet meer worden erkend. Om schijnhuwelijken tegen te gaan, zullen zogenoemde ‘liaisonfunctionarissen’ van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) op ambassades van landen van herkomst worden geplaatst. Zij zullen ondermeer simultaan beide huwelijkspartners verhoren. Daarbij gaan zij op zoek naar, in de woorden van minister Ernst Hirsch Ballin „opvallende vreemdheid voor elkaar”. Ook onderzoekt het kabinet mogelijkheden te voorkomen dat iemand een partner naar Nederland kan halen als hij al met anderen is getrouwd.

Behalve voor Nederland, herbergen de importhuwelijken volgens Van der Laan ook risico’s voor de betrokken vrouwen. Een deel van de vrouwen komt in een ondergeschikte en afhankelijke positie terecht, een humanitair en maatschappelijk ongewenste situatie. „Door gebrek aan kennis van de Nederlandse taal, een laag opleidingsniveau en onbekendheid met instellingen bestaat het risico dat deze vrouwen hun kinderen niet adequaat kunnen opvoeden tot volwaardige burgers.” Zo’n falende opvoeding kan leiden tot schooluitval, overlast en in het ergste geval, criminaliteit.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Importbruiden

In het bericht Regels voor importbruid aangescherpt (3 oktober, pagina 3) staat vermeld dat importbruiden voortaan minimaal 18 jaar moeten zijn. Dat klopt niet. Importbruiden moeten nu 21 jaar zijn, straks wordt dat 24 jaar. Daarnaast wordt een huwelijk alleen erkend in Nederland als de bruid minimaal 18 jaar was op het moment van trouwen. Nu is dat 15 jaar.