Licht in de kwikkwestie 4

Blijkens zijn brief gaat emeritus hoogleraar dr. L.F.Feiner ervan uit dat de levensduur van spaarlampen (en tl-buizen?) volledig bepaald wordt door het aantal keren aan- en uitschakelen (2500 x). Mij lijkt dit zeer onwaarschijnlijk (maar ik wéét er verder niets van). Veel plausibeler lijkt het mij dat er een maximum levensduur is bij eenmalig aanschakelen, terwijl de levensduur steeds verder van dit maximum verwijderd zal blijven naarmate de lamp per etmaal vaker wordt aan- en uitgeschakeld.

Wetenschapsbijlage 05 en 26-09-09

    • Arie de Goederen