Licht in de kwikkwestie 3

Twee jaar geleden fietsten we twee maanden over Sumatra en tot onze verbazing zagen we dat er bijna overal spaarlampen werden gebruikt. In eerste instantie leek dit een goede trend, maar we zagen al snel dat men deze lampen niet meer uitdeed. Vroeger met de gewone lampen werden die vrij snel uitgedraaid, nu bleven de spaarlampen zowat dag en nacht branden. We kregen niet de indruk dat dit veel energiebesparing opleverde, maar waarschijnlijk zelfs een aanzienlijk energieverspilling. Het afval wordt hier, zoals in verreweg de meeste ontwikkelingslanden, gewoon langs de weg, in een beek of waar dan ook gedeponeerd bij gebrek aan een gemeentereinigingsdienst. De spaarlampen gaan dezelfde weg en worden zo in het milieu (veld, weg, sloot, bos, woud) gegooid. Ook dit zal in de meeste ontwikkelingslanden niet anders gaan.Uiteindelijk is het gebruik van de huidige soort spaarlampen bijzonder nadelig voor het milieu.

Wetenschapsbijlage, 05, 19 en 26-09-09

    • Henny Barelds Per E-Mail