Invoering harde knip is een zinloze maatregel

De invoering van de zogenaamde `harde knip` tussen bachelor- en masteropleidingen op de universiteit is een zinloze maatregel (NRC Handelsblad, 23 september). Een student die een paar vakken van zijn bachelor niet heeft kunnen halen, meestal buiten zijn schuld, kan gewoon master-cursussen volgen. Zijn tentamenformulieren worden dan getekend op een later tijdstip, wanneer hij wel aan de formele vereisten heeft voldaan. Als voorzitter van een examencommissie zal ik zo`n werkwijze zeker goedkeuren. Het bama-stelsel is al erg genoeg, waarom zouden we studenten nog meer plagen met onnodig uitstel?

    • Menno Lievers Voorzitter Examencommissie Cki