Huwelijksverbod is slecht idee

Waarom trouwen Marokkaanse en Turkse neven en nichten eigenlijk met elkaar? Die vraag is actueel nu staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) die huwelijken wil verbieden om zo het aantal importbruiden terug te dringen. Voor het antwoord moet worden gekeken naar de rol die huwelijken spelen in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap. Traditiegetrouw zijn familieleden loyaal aan het familieverband. Huwelijken worden dan ook geregeld door ouders of familieleden.

Bij de partnerkeuze voor het eigen kind speelt een aantal factoren een rol. De toekomstige partner dient zich te kunnen aanpassen aan de gewoonten en leefstijl van de familie van de toekomstige echtgenoot. De partner dient bekend te zijn bij de familie, en van onbesproken gedrag te zijn. Ook is van belang dat de echtgenote in staat zal zijn zo nodig voor de schoonouders te zorgen. Hierbij speelt wederkerigheid een rol: ouders hebben voor hun kinderen gezorgd; de verwachting is dat kinderen later voor hen zorgen. Huwelijken vinden ook plaats om economische redenen, zoals financiële ondersteuning van de familie.

Bij huwelijken tussen neef en nicht hebben bovengenoemde factoren een rol gespeeld. Zowel cultureel als binnen de islam zijn zulke huwelijken dan ook niet verboden. Het past binnen de traditionele zorgcultuur. De keuze van verwanten als huwelijkspartner vergroot de kans dat deze zorg ook echt gegeven zal worden.

Een verbod op neef- en nichthuwelijken zal dan ook niet zonder meer geaccepteerd worden. Sowieso kunnen bij het verbod vraagtekens worden geplaatst. Geldt het verbod op huwelijksvorming ook voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten met een grotere kans op `misvormd` nageslacht? Worden ook diabetespatiënten, mensen met ADHD en mensen met schizofreen gedrag verboden om te huwen? Mondt deze praktijk uiteindelijk niet uit in een praktijk, waarbij voor ieder huwelijk een DNA-test moet worden uitgevoerd?

Is het daarom - nog afgezien van de uitvoerbaarheid van het verbod - niet beter om over te gaan op goede voorlichting en te vertrouwen op gezond menselijk verstand?

    • Adviesorganisatie voor Sociaal Beleid