Ga liever eens op de oorzaken van de onvrede in

Dat was duidelijk schrikken voor de schrijver van het hoofdredactioneel commentaar, dat eigen onderzoek naar de aanhang van de PVV (26 september). De reflex is bekend. Zodra blijkt dat `het volk` er eigen opvattingen op na houdt (die dus ook, o onheil, door veel niet-PVV-stemmers gedeeld worden) moet het volk ”krachtig worden tegengesproken”, zonder dat er een woord wordt vuilgemaakt aan de opvattingen zelf. Het is toch niet zo heel vreemd dat er bij velen een negatieve houding is tegenover de aanwezigheid van Nederland in Afghanistan, wanneer een ex-CIA topman in dezelfde krant openlijk het doel van de missie `zinloos` noemt? En ook het twijfelen aan de vanzelfsprekende zinvolheid van ontwikkelingssteun kan toch moeilijk op de automatische piloot als `egocentrisme` worden afgedaan. Is het overweldigende belang dat aan goed onderwijs wordt gehecht, binnen en buiten de PVV, ook een teken van egocentrisme? Graag zou ik in de komende dagen nog een ander commentaar namens de krant lezen dat wat meer op de oorzaken van de onvrede ingaat, en op mogelijkheden om die te bestrijden, en niet direct roept dat de mensen niet deugen.

    • A. Rijksbaron Amsterdam