De Hollandsche natie 2

Naar aanleiding van de column De Hollandse natie bemachtigde ik met enige moeite het daarin genoemde gedicht van Nicolaas Beets: Guy de Vlaming. Met innige voldoening en plezier heb ik het gelezen. Breedsprakig, uitvoerig, emotioneel, spannend en tijdsbepaald.

Met gedichten heb ik niets; ik ken er maar twee uit mijn hoofd: Vondels Cherubijntje, aardig keintje en De tuinman en de dood, maar was blij die van Beets te hebben gelezen.

Wetenschapsbijlage 19-09-09

    • Mattheus van Dijken Amsterdam