A'dam-Zuidoost lijdt onder vernieuwing Bijlmer

De ingrijpende vernieuwing van de Bijlmer, in 1992 gestart om een eind te maken aan criminaliteit en overlast, heeft geleid tot een verschuiving van de problemen van het centrum naar de grenzen van Amsterdam-Zuidoost.

Hoewel de criminaliteitscijfers in Zuidoost dalen, klaagt de middenstand in Holendrecht en de Venserpolder over inbraak, straatroof en geweld. „Ik ken geen winkelier hier die niet is beroofd”, zegt de eigenaar van café Misty.

„De onderklasse is verhuisd naar de randen van Zuidoost en daar zie je de problemen toenemen”, zegt econoom Jeroen Slot van de gemeentelijke dienst Onderzoek & Statistiek. „Maar de ellende verspreidt zich inmiddels ook naar gebieden als Diemen-Zuid bij de Venserpolder en Reigersbos bij Holendrecht.”

Volgens Hannah Belliot (PvdA),deelraadvoorzitter van Zuidoost tijdens de vernieuwing van de Bijlmer, zijn er destijds risicoanalyses gemaakt die op deze verschuiving wezen. „Dat is ook moeilijk helemaal te voorkomen. We hebben toen ook maatregelen genomen, maar veel daarvan is weer ongedaan gemaakt.” Belliot woont zelf dichtbij metrostation Holendrecht. „Mensen durven ’s avonds alleen maar van het station naar huis te lopen met een mobieltje aan hun oor, net of ze aan het bellen zijn”, zegt Belliot.

Evert Hartog, deelraadslid van de SP, die in de Venserpolder woont, wijt het aan de voortdurende bezuinigingen op het welzijnswerk. Belliot: „De politiek heeft zich afgewend van de onderklasse. Alle aandacht gaat nu uit naar integratie, islam en de Marokkanen in Amsterdam-West.”

In Zuidoost wonen verhoudingsgewijs veel jongeren. Door het grote aantal eenoudergezinnen is er weinig toezicht op hen.

Weekblad: pagina 10-17

    • Laura Starink
    • Karel Berkhout