Stellingen

Wie goed luistert, begrijpt wat er gezegd wordt. Wie beter luistert, begrijpt wat er niet gezegd wordt.

R. van der Rijst

Universiteit Leiden

De westerse literatuurbeschouwing kan gezien worden als een reeks voetnoten bij Aristoteles.

Piet Gerbrandy

Rijksuniversiteit Groningen

De reacties die mensen op internet achterlaten laten zien dat evolutie en vooruitgang niet hetzelfde zijn.

F. Landsbergen

Universiteit Leiden

Artsen mogen niet vergeten dat een leven eindig is.

Fraukje Wiersma

Universiteit Leiden

Waar je staat hangt af van waar je zit.

A.J. Breeuwsma

Rijksuniversiteit Groningen