RIVM ziet geen relatie kanker en Corus

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft geen directe relatie kunnen vaststellen tussen het hogere aantal longkankergevallen in het IJmond-gebied en de uitstoot van staalbedrijf Corus. Longkanker komt in Velsen en Beverwijk gemiddeld 22 procent meer voor, maar dat kan te maken hebben met roken of met andere bronnen van luchtvervuiling in de IJmond, aldus het RIVM.

Aanleiding voor het onderzoek was een tv-uitzending van Zembla in mei 2008 en GGD-onderzoek waarin een mogelijke relatie werd gelegd tussen het voorkomen van longkanker en Corus. Zembla presenteerde onder meer onderzoek naar de aanwezigheid van zware metalen in de haren van kinderen in die regio, waaruit de blootstelling aan luchtvervuiling zou blijken. Volgens het RIVM is zo’n haaronderzoek niet bruikbaar om dergelijke conclusies te trekken.

Onderzoek naar de praktijkdossiers van twintig huisartsen bood evenmin zekerheid over de relatie tussen de aanwezigheid van Corus en gezondheidsklachten. Bepaalde hart- en vaataandoeningen komen, net als chronische luchtwegaandoeningen, in een cirkel van vier kilometer rond het bedrijf vaker voor dan in de rest van de omgeving, maar voor astma geldt het omgekeerde.

Volgens het RIVM kan zes procent van de extra gevallen van longkanker veroorzaakt zijn door de uitstoot van fijnstof door Corus. De concentraties fijnstof lagen in de jaren zeventig en tachtig hoger dan de norm die daar nu voor geldt, maar ook niet zo hoog dat daarmee alle extra gevallen van longkanker verklaard kunnen worden, aldus het RIVM.

Minister Cramer (VROM, PvdA) heeft met het staalbedrijf afgesproken de uitstoot van schadelijke stoffen te reduceren met veertig procent in de periode 2012-2015. Volgens Natuur en Milieu moet het bedrijf sneller en ingrijpender maatregelen nemen, waaronder het plaatsen van luchtfilters.

Lees het rapport via nrc.nl/binnenland.