PvdA wil voorrang allochtoon, VVD niet

De fracties van de PvdA en de VVD in de Tweede Kamer hebben schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) over positieve discriminatie op een gymnasium. De PvdA wil landelijk beleid om allochtone leerlingen voorrang te geven, de VVD is juist tegen het bevoordelen van allochtonen.

Aanleiding voor de vragen was een uitzending van Nova van begin deze week, waarin het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag figureerde. Die school reserveert tien plaatsen voor allochtonen uit achterstandswijken, waarvan overigens slechts enkele allochtone leerlingen de afgelopen drie jaar gebruik van hebben gemaakt.

Sorghvliet is een gewild gymnasium. Elk jaar wordt er geloot. Van de zevenhonderd leerlingen is 2 procent allochtoon. Allochtone leerlingen die zich aanmelden hoeven niet mee te doen aan de loting. Hetzelfde beleid voert Sorghvliet voor aangemelde leerlingen die al een broer of zus op de school hebben zitten. Bovendien betaalt de school voor de allochtone leerlingen de ouderbijdrage.

Ouders van autochtone kinderen maken bezwaar tegen deze regel. Volgens Sorghvliet-rector Hans Rookmaker vinden zij dat hun kind wordt gediscrimineerd doordat allochtone kinderen voorrang krijgen.

De VVD liet, bij monde van Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming, weten positieve discriminatie in het onderwijs „niet toelaatbaar” te vinden. „Iedereen moet gelijk behandeld worden en gelijke kansen hebben om op een school te worden toegelaten.”

Haar PvdA-collega Marianne Besselink wil van de staatssecretaris weten wat zij vindt van „bewust beleid” om allochtone leerlingen een „eerlijke kans te bieden”. Moet dat aan de scholen worden overgelaten of zou landelijk geldend beleid meer duidelijkheid bieden?

Van Bijsterveldt zal de vragen over enkele weken beantwoorden.