nrc.nl/onderwijs

Hoe komt het dat naar verhouding zo weinig Nederlandse vrouwen hoogleraar worden?