Münchhausen 1

De anekdote van Baron von Münchhausen die zichzelf op zijn paard aan zijn eigen haren uit het moeras trok, is spreekwoordelijk geworden, zoals Pieter Steinz schreef (Boeken, 25.09.09). Edoch, de oorspronkelijke tekst is nóg geestiger. In de vertaling van Godfried Bomans: `Eens wilde ik door een moeras rijden en was er al middenin, toen ik tot mijn ontzetting gewaar werd dat het dieper was dan ik vermoed had. [...] Zonder enige twijfel zou ik bij die gelegenheid reddeloos te gronde zijn gegaan als ik mezelf niet met alle kracht, die in me was, aan mijn eigen pruikstaartje omhoog getrokken had. `

Ik wist niet dat de Baron zelf ook een pruikje had, volgens een familielid althans. Spotte de Baron hier dan met zijn eigen pruikje? Neen, want dit verhaal werd later ingevoegd door Gottfried Bürger, die de Engelse versie van Raspe weer naar het Duits vertaalde.

    • Pek van Andel