De autodestructieve ramkoers van de natie

Soms leveren de flips – door politici zelf opgenomen videocommentaren – op de website van Pauw & Witteman weleens iets op. Die van Femke Halsema (GroenLinks) haalde gisteren zelfs de televisie. Haar conclusie was dat het gezag van premier Jan Peter Balkenende (CDA) zo was afgenomen dat hij de sterke arm in de hand had moeten nemen om onderzoek te doen naar het lekken van notulen van de ministerraad door Maxime V., Wouter B. of André R.

Leuk grapje, maar er is werkelijk iets vreemds aan de hand sinds het begin van dit politieke en mediaseizoen. Af en toe lijkt het wel of de top der natie op een autodestructieve ramkoers ligt, met de televisie als verkeersleider.

Woensdagavond kopte Nova: ‘Polder ontploft’. Misschien is dat een voorbarige conclusie, maar de scheiding der geesten in de Sociaal-Economische Raad (SER) kon wel degelijk bijna rechtstreeks en in alle hevigheid worden meebeleefd in de huiskamer. Los van wat je vindt van de standpunten van werkgevers- en werknemersorganisaties over de verhoging van de AOW-leeftijd, het eenzijdig afbreken van de onderhandelingen door het werkgeversfront was in ieder geval een publicitaire blunder. De kijker moest welhaast partij kiezen voor de geschoffeerde Agnes Jongerius (FNV). Bovendien is het geen handige zet, nu het gaat om een maatregel die op weinig maatschappelijk draagvlak kan rekenen. De kans op forse arbeidsonrust en andere vormen van polarisatie, midden in diepe crisistijd, wordt er aanzienlijk door vergroot.

De volgende ochtend bij het ontbijt kreeg Pieter Lakeman, voorzitter van de weinig bekende stichting Hypotheekleed, in Goedemorgen Nederland (KRO) gelegenheid tot een oproep aan spaarders om hun geld weg te halen bij DSB Bank. Als die daardoor om zou vallen, dan vond hij dat des te beter, omdat dan tenminste een curator de activa op een eerlijke manier zou kunnen verdelen onder gedupeerden.

Een paar uur later lag de internetsite van DSB al plat. Volgens woordvoerder Klaas Wilting in EénVandaag door een aanval van hackers, in de ogen van een internetexpert in Nova was dat onmogelijk en leek het meer op filevorming. De mogelijkheid dat de leiding van de bank zelf uit voorzorg de stekker eruit had getrokken bleef onbesproken.

Minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) en andere deskundigen noemden vervolgens Lakemans oproep „onverantwoordelijk”, maar die veroordeling gold niet de redactie die hem het woord had gegeven. Wel kregen in Nova en Pauw & Witteman twee leden van de Raad van Bestuur van DSB de kans om te stellen dat er niets aan de hand was. Het probleem is dat niemand ze nu meer gelooft.

    • Hans Beerekamp