Correcties & aanvullingen

Betsey Stevenson

In de citatenrubriek van Opinie & Debat (26 september, pagina 7) is Betsey Stevenson ten onrechte Betsey Wharton genoemd. Zij werkt aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania.

Epicentrum

In het kaartje over tsunami’s in de Stille Oceaan (30 september, pagina 1) staat dat het epicentrum van de beving op een diepte van 33 kilometer lag. Een epicentrum ligt op het aardoppervlak. Bedoeld werd het centrum van de beving.

Fysiotherapie

In het artikel Het motto is: bewegen (16 september, pagina 16) zegt fysiotherapeut Kitty Bouten over andere verzekeraars dan Menzis en Achmea dat hun verzekerden niet welkom zijn, zolang die verzekeraars haar niet betalen voor de administratie. De verzekerden zijn wel welkom, maar krijgen de rekening, die ze bij hun verzekeraar kunnen declareren.

Omroepen

In Advies: TROS uit het publieke bestel (30 september, pagina 1) staat dat staatssecretaris Medy van der Laan Llink en Max toeliet ondanks negatieve adviezen. Zij kreeg echter één positief en één negatief advies.

MTN

In het bericht Zuid-Afrika en India blokkeren telecomfusie (1 oktober, pagina 17) wordt telecombedrijf MTN Zuid-Amerikaans genoemd. Dat moet zijn: Zuid-Afrikaans.

Sakkers

In het artikel Burgemeester gaat na rel eerder weg (24 september, pagina 6) wordt gesteld dat voormalig burgemeester van Heerlen Alexander Sakkers commissaris is geworden bij een bedrijf dat beveiligingscamera’s aan de gemeente Heerlen leverde. Hij is daar echter nooit commissaris geweest. Maar de gemeenteraad van Eindhoven, waar Sakkers van 2003 tot 2007 burgemeester was, verzette zich tegen zo’n commissariaat.