Wij, de vrouwen van WC-Eend

Het zou toch een stunt zijn. Vlak voor de klimaattop in Kopenhagen stuurt Toyota een Hybridemanifest naar het ministerie van VROM en de Tweede Kamer. Het gaat niet hard genoeg met de penetratie van hybride auto’s in Nederland. Zo wordt het nooit wat met het terugdringen van de uitstoot van CO2 door auto’s.

Daarom is het tijd voor actie. Alle bedrijven die auto’s leasen moeten, zeg, 20 procent van hun wagenpark uit hybride auto’s laten bestaan. Het manifest is ondertekend door bestuurders van Greenpeace, Natuur & Milieu en oud-Kamerleden van Groen Links. Als de politici zich daar niets van aantrekken, dan blijft de groei van het aantal Toyota’s Prius toch te beperkt.

Of stel je voor: Unilever stuurt een Kinderkoppie-manifest naar het ministerie van Volksgezondheid en de Tweede Kamer. Het voedingsmiddelen bedrijf heeft samen met de Hersenstichting Nederland al een website onder die naam om ouders met jonge kinderen bewust te maken van het belang van een goede ontwikkeling van de hersenen op jonge leeftijd.

Maar als dat nou onvoldoende effect heeft? En de verkoop van Unilevers ‘hightech-boter’ Blue Band Idee, waarin je belangrijke voedingsstoffen voor de hersenontwikkeling verstopt, blijft achter? En stel je nou eens voor dat er een paar wetenschappelijke onderzoeken zijn die aantonen dat kinderen die Blue Band Idee op hun brood smeren beter scoren bij de Citotoets?

Dan is het toch de moeite waard om er in zo’n manifest op aan te dringen dat scholen voortaan de lunch voor hun kinderen moeten organiseren en daarbij een minimum aantal boterhammen met Blue Band Idee moeten besmeren? De voorzitter van de Hersenstichting zal zeker tekenen en wellicht ook artsen en onderwijskundigen van naam.

Stel, je hebt een headhuntersbureau met de naam Woman Capital. Je specialiseert je in het zoeken van vrouwen voor managementposities, bestuurlijke en toezichthoudende functies voor het bedrijfsleven en de non-profitsector. Maar het gaat nog niet zo snel met de doorstroming van vrouwen in Nederland. Terwijl er toch onderzoeken zijn die beweren dat bedrijven met vrouwen in de top beter presteren en bedrijven wel mooie beloften doen.

Dan vind je het idee van een verplicht aantal vrouwen in de top, zoals in Noorwegen, nog niet zo’n slecht idee. Het leverde je branchegenoten daar veel werk op. 200 vrouwen die al een mooie subtopfunctie hebben maar misschien nog wel een stap omhoog willen zetten, zijn snel genoeg te vinden om je Quota-Manifest te ondertekenen. Je stuurt het naar Den Haag en zoekt contact met de media. Stel, je verzint zo’n marketingactie. Briljant toch?

Daan van Lent