Provincie: zelf naar bezuiniging kijken

Utrecht, 1 okt. - Provincies gaan zelf uitzoeken waarop ze kunnen bezuinigen. Een commissie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) die de mogelijkheden voor efficiënter bestuur en kostenbesparingen in kaart zal brengen, komt in januari met een plan. Dat kondigde IPO-voorzitter Jan Franssen gisteren aan. Met de instelling van de commissie reageert de koepelorganisatie van provincies op de werkgroepen die het kabinet aan het werk heeft gezet om `heroverwegingen` te maken die tot de noodzakelijke 35 miljard euro aan bezuinigingen moet leiden.