Overleg sociale partners over verhoging AOW-leeftijd mislukt

Het overleg in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de AOW is mislukt. Sociale partners en onafhankelijke Kroonleden konden het niet eens worden over een alternatief voor verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. „We hebben besloten te stoppen met onderhandelen”, zei werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW gisteravond en legde de schuld bij de vakbonden. FNV-voorzitter Agnes Jongerius was „verbijsterd” en noemde het gedrag van de werkgevers „onfatsoenlijk”.

SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan was zeer teleurgesteld toen hij gisteren gebeld werd door Wientjes, die uitlegde waarom verder onderhandelen volgens de werkgevers zinloos was. „Wij hebben alles uit de kast gehaald, maar de vakbeweging wil de AOW met 65 jaar op het oude niveau in stand houden. Dat kan niet, daarmee los je het probleem van de vergrijzing niet op”, aldus Wientjes. De vakbonden wilden volgens hem niet bewegen. „Ik geloof in de polder, maar je moet op een gegeven moment ook je knopen tellen.”

Met het opstappen van de werkgevers een paar uur voor het aflopen van de deadline om twaalf uur ’s nachts, was het SER-overleg definitief mislukt.

De sociale partners (de werkgevers en werknemers) en de onafhankelijke Kroonleden binnen de SER kregen eind maart van het kabinet de kans om voor 1 oktober een alternatief te presenteren voor de 4 miljard euro bezuiniging, die verhoging van de AOW naar 67 jaar zou opleveren. De gesprekken tussen de sociale partners verliepen van meet af aan stroef. Werkgevers spraken zich uit voor het kabinetsvoorstel, vakcentrales wilden de AOW op 65 houden.

Een laatste voorstel van de vakcentrales om de AOW vanaf 65 jaar flexibel te maken werd door werkgevers van de hand gewezen, omdat het op basis van vrijwilligheid ging en te weinig geld opleverde. Het werkgeversvoorstel om de AOW-leeftijd in 2025 in één klap te verhogen naar 67 werd door de vakcentrales niet serieus genomen.

Jongerius was woedend over het besluit van de werkgevers om gisteren niet verder te willen praten. De vakcentrales gaan zich beraden over te nemen maatregelen.