Ontwikkelingslanden hebben 47 miljard nodig voor `klimaat`

Rotterdam. Ontwikkelingslanden hebben in de komende jaren 47 tot 62 miljard euro per jaar nodig om zich aan te passen aan klimaatverandering. Dat bedrag komt volgens de Wereldbank, in het gepubliceerde rapport Economics of Adaptation to Climate Change, bovenop het ongeveer even grote bedrag dat nu beschikbaar is voor de reguliere ontwikkelingshulp. Tegelijkertijd schrijft het International Food Policy Research Institute dat het aantal kinderen met honger in 2050 met 25 miljoen zal toenemen door de invloed van klimaatverandering op de landbouw. De kosten voor aanpassing aan klimaatverandering zijn een belangrijk onderwerp op de klimaatconferentie in Kopenhagen aan het einde van het jaar. De arme landen eisen dat de rijke landen, die zij verantwoordelijk houden voor de opwarming van de aarde, betalen. De kosten voor aanpassing komen bovenop de kosten die de arme landen moeten maken voor een duurzame energievoorziening, en die ook grotendeels door de geïndustrialiseerde landen betaald zouden moeten worden.