Kamer uit kritiek over verwarring 'Afghanistan'

De Tweede Kamer vindt dat ministers moeten stoppen met in het openbaar uitlatingen doen over de toekomstige militaire rol van Nederland in Afghanistan. Tijdens een spoeddebat leverden alle partijen gisteravond zware kritiek op de verwarring die leden van het kabinet volgens hen hebben laten ontstaan.

De afgelopen week buitelden ministers over elkaar heen met verschillende opvattingen over het voortzetten van de militaire aanwezigheid in de Afghaanse provincie Uruzgan. Volgens een kabinetsbesluit uit 2007 houdt deze eind volgend jaar op.

Het begon met minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) die zich in New York openlijk afvroeg of Nederland het zich straks kan veroorloven „alles op anderen af te schuiven” en daarmee suggereerde dat er toch Nederlandse militairen in Uruzgan blijven. Daarna herinnerde vicepremier Bos (PvdA) aan het eerdere besluit van het kabinet uit 2007 waarin staat dat de Nederlandse militaire missie op 1 december 2010 zal zijn afgerond. De meest betrokken ministers zijn verdeeld over de vraag hoe het verder moet in Uruzgan.

Voor Verhagen is van belang dat Nederland een internationale rol blijft spelen. Dat vereist aanwezigheid op plekken ‘waar het gebeurt’ zoals Afghanistan waar de NAVO de grootste militaire operatie uit haar bestaan voert. Verhagen denkt hierbij onder andere aan militaire steun voor de zogeheten provinciale reconstructieteams. Afhankelijk van de taakomschrijving gaat het om vier- tot vijfhonderd militairen.

Defensieminister Van Middelkoop voelde hier aanvankelijk niets voor. Volgens hem moest de krijgsmacht na de zware personele en materiële inspanningen eerst op adem komen. Maar nu hangen grootscheepse bezuinigingen als een donderwolk boven Den Haag. Die hebben hem tot het besef gebracht dat de krijgsmacht zich niet volledig kan terugtrekken, wil hij straks nog recht van spreken hebben in de ministerraad.

Tenslotte is er de opvatting van minister Koenders voor ontwikkelingssamenwerking, die het ‘opbouwdeel’ van de missie grotendeels in zijn portefeuille heeft. Zijn partij, de PvdA heeft van meet af aan grote aarzeling gehad bij de Nederlandse militaire aanwezigheid. Koenders vindt dat alle Nederlandse militairen eind volgend jaar moeten zijn vertrokken.