In Senaat VS begint strijd over klimaatwet

De Democraten in de Amerikaanse Senaat hebben gisteren een wetsvoorstel ingediend om klimaatverandering te bestrijden. In de wet wordt voorgesteld om broeikasgassen tot 2020 met 20 procent te reduceren ten opzichte van 2005. Daarna moet tot 2050 een reductie volgen met 80 procent. Eerder werd een soortgelijke wet met een kleine meerderheid in het Huis van Afgevaardigden aangenomen.

De indieners, de senatoren John Kerry en Barbara Boxer, benadrukken dat de wet in de eerste plaats bedoeld is om Amerika minder afhankelijk te maken van de invoer van fossiele brandstoffen, waardoor het land veiliger wordt. Bovendien zou de wet volgens Boxer 1,9 miljoen nieuwe banen creëren in de sector van de duurzame energie. Volgens de Republikeinen is de wet echter schadelijk voor de economie. James Inhofe spreekt van een nieuwe energiebelasting. Omdat ook verschillende Democratische senatoren sceptisch staan tegenover reductie van broeikasgassen is het niet zeker dat de wet zal worden aangenomen.

Volgens president Barack Obama brengt het voorstel Amerika „een stap dichter bij controle over zijn energietoekomst”. Obama heeft de steun van tweederde van de Senaat nodig voor een nieuw internationaal klimaatakkoord waarover eind dit jaar in Kopenhagen wordt onderhandeld.

Obama had gehoopt dat het Congres het al voor december eens zou zijn over een klimaatwet. Hij wil niet dat hetzelfde gebeurt als in 1997 na de ondertekening van het Kyoto-protocol. Toenmalig president Bill Clinton besloot het protocol niet aan de Senaat voor te leggen, omdat die unaniem tegen was. George W. Bush, verwierp daarop in 2000 het internationale klimaatakkoord. (Reuters, AP)

Het wetsontwerp en reacties daarop via nrc.nl/klimaat