IMF ziet licht herstel economie

De wereldeconomie herstelt, maar het tempo van de economische groei zal nog jaren laag blijven. De westerse industrielanden moeten voorlopig terughoudend zijn met bezuinigen en het afschaffen van stimuleringsmaatregelen, om het herstel niet in de kiem te smoren.

Dat is de boodschap die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vanmorgen vervatte in zijn halfjaarlijkse World Economic Outlook over de toestand van de wereldeconomie. Die groeit volgend jaar met 3,1 procent, dat is 0,6 procentpunt meer dan de organisatie twee maanden geleden nog verwachtte. Vrijwel elke belangrijke economie kan volgend jaar groei tegemoetzien, na de forse krimp van 2009. „Het herstel is begonnen en de financiële markten genezen”, zei IMF-topeconoom Olivier Blanchard vanmorgen.

Maar dat is volgens hem vooral het resultaat van begrotingsprikkels en andere steunmaatregelen in de industrielanden, die de begrotingstekorten fors hebben doen oplopen. Ook het voorraadeffect speelt een grote rol. Bedrijven hebben na de paniek van vorig jaar ingeteerd op hun voorraden en draaiden de productie sterk terug. Nu worden die voorraden weer aangevuld, wat leidt tot een grotere productie. Dit is meer een inhaaleffect dan een teken van duurzaam herstel.

Blanchard zei dat westerse overheden voor de uitdaging staan om lang genoeg te wachten met het wegnemen van de begrotingsprikkels tot de economie weer op eigen benen staat, terwijl zij tegelijkertijd een geloofwaardig plan moeten hebben om de begrotingstekorten en de staatsschuld op de middellange termijn te lijf te gaan.

De vergrijzing en de oplopende kosten van de gezondheidszorg compliceren die taak. Ook zal de balans tussen landen met een groot tekort op de betalingsbalans, zoals de Verenigde Staten, en landen met een groot overschot zoals China en Duitsland, moeten worden rechtgetrokken. De regeringsleiders van de twintig grootste industrielanden (G20) maakten daar vorige week afspraken over.