ik@nrc.nl

Als uitwisselingsstudent volg ik een college aan de Universiteit van Harbin (China). In de zaal zitten zowel Chinese studenten als studenten uit Europa en Amerika. Omdat in Harbin de koffiecultuur nog niet is doorgedrongen, heb ik vanuit Peking zakjes aanmaakpoeder voor cappuccino meegenomen.

Halverwege mijn kop koffie word ik op mijn schouder getikt. Een Chinese medestudent vraagt: „Hey Tony, are you drinking tea?”

Ik antwoord: „I am having a cappuccino.”

Hierop antwoordt ze instemmend: „Yes, very nice, a cup of tea now.”

Stuur ook eens een ikje in! Surf voor het deelnameformulier en de spelregels van de rubriek naar nrc.nl/ik

    • Teun van der Laan