Het geduld van topvrouwen is op: dan maar een quotum

Amsterdam. ”Met gemengde gevoelens”, zegt initiatiefneemster Bercan Günel, hebben 215 vrouwen een manifest ondertekend dat pleit voor een verplicht minimumaantal vrouwen in topfuncties bij bedrijven en overheidsinstellingen. Günel is directeur van headhuntbureau Woman Capital. Jarenlang was de vrouwenlobby tegen wetgeving die emancipatie van het benoemingsbeleid zou moeten bevorderen. ”We dachten dat alle vrijwillige initiatieven die tot een cultuuromslag zouden leiden wel zouden helpen.” Maar het aantal vrouwen in topfuncties komt volgens Woman Capital niet boven de 6 procent uit. Naar verwachting zal dat over 25 jaar hooguit op 12 procent liggen. Woman Capital stuurde gisteren het Quota-Manifest aan alle leden van de Eerste en Tweede Kamer. Daarin wordt opgeroepen om binnen vijf jaar een wettelijk minimum van 40 procent in te stellen voor commissariaats- en toezichtsfuncties voor alle beursgenoteerde bedrijven, alle overheidsinstellingen en alle (semi-)publieke organisaties.