Film van de dag

(Nanouk Leopold, 2007, B/NL) Eva (Karina Smulders) en Onno (Fedja van Hûet) in Wolfsbergen.

Wolfsbergen. In Wolfsbergen, de film die ze schreef vóór Guernsey, maar die ze later opnam, volgt Nanouk Leopold de lotgevallen van vier generaties van een familie vanaf het moment dat de pater familias zijn zelfgekozen dood aankondigt. Heen en weer schakelend tussen de verschillende huishoudens toont zij de onzekerheden, de twijfels, de woede, de wanhoop en de liefde van vooral de zussen ters Eva en Sabine. Over het onvermogen tot communiceren of lief te hebben. Ondanks de kille familiebanden niet zwaarmoedig, juist imponerend zachtmoedig.(Nanouk Leopold, 2007, B/NL), Ned. 2, 22.55-0.30u.

André Waardenburg

    • André Waardenburg