Een lange lijst tegen schietpartijen

De Amsterdamse raad hielp burgemeester Cohen gisteren met de aanpak van het geweld in Zuidoost. De ‘bekende’ brommerrijder moet gaan uitkijken.

De politie trekt af en toe een ring om Amsterdam en houdt dan elke auto aan met een kenteken dat toebehoort aan iemand met een strafblad of een openstaande boete. Die auto wordt dan onderzocht op wapens of drugs. ‘Lord of the Rings’-aanpak heet dat in Amsterdam.

De politie moet deze ring van tijd tot tijd ook om Amsterdam Zuidoost leggen, vindt raadslid Eric van der Burg (VVD). „En dan moet de politie niet alleen kijken naar automobilisten, maar ook naar ‘bekende’ voetgangers, fietsers en brommerrijders”, zei Van der Burg gisteren: „Want een agent op straat weet natuurlijk: hé, Patrick is weer vrij, die had de vorige keer twee dagen na zijn vrijlating een wapen.”

De Amsterdamse gemeenteraad hield gisteren met burgemeester Job Cohen een spoeddebat over de geweldsgolf in Amsterdam Zuidoost. In dit stadsdeel zijn sinds begin dit jaar tweeëntwintig schietpartijen geteld, waarvan drie met dodelijke afloop. Vorige week werd een 19-jarige man doodgeschoten, vermoedelijk na een onbenullige ruzie.

De raadsleden uitten gisteren hun „afschuw” (D66) over het geweld, hun bezorgdheid over de „schrik en het verdriet” in Zuidoost (VVD) en hun verbijstering over de schietpartijen die „we blijkbaar al niet eens meer zinloos geweld noemen” (PvdA). De voltallige gemeenteraad steunde Cohen, die eerder deze week harde maatregelen aankondigde. Zo krijgen drugsdealers binnenkort een gebiedsverbod van drie maanden.

Cohen kreeg van de raad een lijst suggesties om de geweldsgolf in te dammen. „Kan er geen inkeerregeling komen voor mensen die een wapen hebben?”, vroeg Manon van der Garde (PvdA) zich af. Eén van de problemen in Zuidoost is immers de overvloed aan vuurwapens. „Ik heb ook de impressie dat er meer wapens zijn dan voorheen”, zei Cohen. Maar in een inkeerregeling ziet hij niets: „Die regeling was er ooit, maar had onvoldoende effect. Daarom is het preventief fouilleren ingevoerd.” Die acties zijn in Zuidoost onlangs behoorlijk opgevoerd.

Remine Alberts (SP) wees erop dat bewoners die de politie bellen soms nul op rekest krijgen: „Een bewoner maakte melding van jongens die wapens toonden. ‘U moet daar uit de buurt blijven’, zei de politie.” Cohen: „Meldingen moeten opgevolgd worden.”

De suggestie van de VVD nam Cohen over: „We zullen kijken of we Lord of the Rings naar enkele ‘hotspots’ kunnen uitbreiden.” Moeten dan ook voetgangers en fietsers worden gecontroleerd? Dat neemt Cohen mee bij de ‘preventieve daderaanpak’, waarbij jongeren worden geholpen met het vinden van werk of het delgen van schulden: „Want naast repressieve maatregelen zijn ook preventieve acties nodig.”

Met de anonieme tiplijn voor wapenbezit, rechtbankzittingen in Zuidoost en de bestrijding van illegale onderhuur begint de lijst van maatregelen erg lang te worden. Cohen beloofde de lijst op papier te laten zetten: „Maar dan nog is er geen garantie dat er de komende tijd geen schietincidenten meer zullen zijn.”

VVD’er Van der Burg betoonde zich vanmorgen niettemin tevreden: „Ik heb gezien waar de politie nog gaat fouilleren. Dat ziet er goed uit.”