Brussel: belasting op energieverbruik

BRUSSEL, 1 okt. - De Europese Commissie stelt voor dat EU-lidstaten belasting gaan heffen op energieverbruik en CO2-uitstoot in de landbouw en transportsector. Dat blijkt uit een uitgelekt conceptvoorstel van de Commissie. De maatregel zou in 2013 moeten ingaan. Het plan komt erop neer dat de lidstaten minimumtarieven heffen voor energieverbruik en CO2-uitstoot. De opbrengst zou naar de lidstaten zelf gaan. Het plan kan alleen doorgaan als alle EU-lidstaten ermee akkoord gaan.