AOW brengt ruzie in polder

Het mislukken van het AOW-overleg in de SER heeft grote gevolgen.

Het overleg over de AOW in de Sociaal-Economische Raad kwam gisteren met een keiharde klap tot stilstand. Met als extra gevolg verslechterende sociale verhoudingen in de polder. Er vielen woensdag grote woorden bij het elkaar toeschuiven van de zwartepiet, FNV-voorzitter Jongerius kwalificeerde de werkgevers in een onbewaakt ogenblik zelfs als „tuig van de richel”. Dat belooft weinig goeds voor de cao-onderhandelingen.

En dat terwijl de verhoudingen tussen sociale partners door de economische crisis al onder druk stonden. De kern van het sociaal akkoord in maart behelsde een gematigde loonontwikkeling in het licht van de crisis. Maar de FNV wil die looneis pas in november bekendmaken. Want als de AOW-leeftijd omhooggaat, gaat de rekening (25.000 euro per werknemer) naar de werkgevers, dreigde het FNV-bestuur.

De bonden zullen bij de politiek lobbyen om verhoging van de AOW-leeftijd alsnog van tafel te krijgen. En nu het AOW-overleg is mislukt, lijkt de weg vrij voor een harde opstelling van de bonden bij de vaststelling van cao’s en sociaal plannen. De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren zijn al stukgelopen na vijf maanden moeizaam overleg over een loonstijging van 1,5 procent. Een nullijn voor alle ambtenaren waarop het kabinet gokt, en waarvoor alvast 3,2 miljard euro is ingeboekt, lijkt daarmee ver weg.

Het sociale klimaat verhardt. Het cao-conflict rond de gemeenteambtenaren zal niet het laatste zijn. Werkgevers zullen zich waarschijnlijk moeten voorbereiden op arbeidsonrust. En wellicht dat er zelfs een loonmaatregel komt, een dreigement dat expliciet in de Troonrede werd genoemd. Bovendien kan de slechte sfeer na het mislukte AOW-akkoord het fundament weghalen onder het komende ‘Voorjaarsoverleg’ tussen sociale partners en kabinet.

    • Patricia Veldhuis
    • Michèle de Waard