Turkije blijft kwetsbaar in crisis

Turkije heeft een schijnbare nederlaag in een tijdelijke overwinning omgezet. Eerder dit jaar liet geruzie met het Internationaal Monetair Fonds het land achter zonder hulpplan, op het hoogtepunt van de crisis. Maar een economische ramp is uitgebleven en de knellende beperkingen die doorgaans het gevolg zijn van IMF-hulp zijn vermeden. Toch blijft Turkije kwetsbaar.

Toen Turkije in februari wegliep uit de onderhandelingen, waarschuwden economen dat de regering alles dreigde te verliezen door haar geloofwaardigheid bij beleggers op het spel te zetten. Bovendien miste het land de beste kans sinds jaren om iets te doen aan de torenhoge inflatie en de uit de hand gelopen staatsschuld.

De deskundigen hadden er nauwelijks meer naast kunnen zitten. Sinds de opschorting van de onderhandelingen zijn de koersen op de beurs van Istanbul met 79 procent gestegen naar het niveau van januari 2008. Het rendement op Turkse staatsobligaties heeft een laagterecord bereikt en het inflatiecijfer van 5,4 procent is lager dan de doelstelling van de centrale bank voor het einde van het jaar. Het bruto binnenlands product zal in 2009 naar verwachting met 2 procent stijgen.

Premier Recep Tayyip Erdogan heeft steeds gezegd dat Turkije het wel kon stellen zonder steun van het IMF. Hij zou in de verleiding kunnen komen om te zeggen dat hij gelijk heeft gehad. Maar hij kan zich beter tweemaal bedenken voor hij dat doet.

Het Turkse succes is vooral te danken aan factoren die buiten de macht van de regering liggen. De rendementen op aandelen en obligaties hebben geprofiteerd van de mondiale opleving op de markten voor risicovolle beleggingen. En de halvering van de inflatie komt grotendeels op het conto van een forse daling van de olieprijs en van de binnen- en buitenlandse vraag.

Turkije heeft een ramp voorkomen, maar de economische omstandigheden blijven uiterst moeilijk. De industriële productie is in juni voor de elfde achtereenvolgende maand gekrompen. Het werkloosheidscijfer bedraagt 15 procent en stijgt nog steeds.

De centrale bank van Turkije heeft al aangegeven dat de renteverlagingen – er is al 9 procentpunt vanaf gegaan, en de rente staat nu lager dan ooit, op 7,75 procent – zullen aanhouden zolang er geen herstel van de economie plaatsvindt. Maar de verslechterende overheidsfinanciën – het tekort zal dit jaar 5 procent van het bbp bedragen – zullen een bodem onder de rentedalingen leggen. De Turkse autoriteiten moeten voorzichtigheid betrachten, met of zonder IMF-lening.

Constantine Courcoulas

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com