Plasterk wil hoger onderwijs hervormen

Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) stelt het stelsel van hoger onderwijs ter discussie. Een commissie moet komend voorjaar rapporteren hoe het hoger onderwijs moet worden ingericht, zegt hij vanmiddag bij de opening van het academisch jaar op de Universiteit Twente.

Zelf neigt Plasterk naar een stelsel als in Californië, waar het hoger onderwijs is verdeeld in vier niveaus. Volgens de minister is het stelsel in Nederland, met alleen het hbo- en het universitaire niveau, niet berekend op de grote en diverse toestroom van studenten. Een van de problemen is volgens Plasterk dat het onderscheid tussen hbo en universiteit vervaagt.

Plasterk, over wie betrokkenen zaterdag in deze krant zeiden dat hij te weinig „daadkracht en visie” vertoont met betrekking tot het hoger onderwijs, wil niet vooruitlopen op het rapport van de commissie. „Slechts ter illustratie” schetst hij wel wat volgens hem de toekomst moet zijn. Zo is hij gecharmeerd van het concept van de university colleges – brede, kleinschalige opleidingen met een hoog academisch gehalte. „Daar is grote behoefte aan. Dat concept zouden we breder kunnen trekken.”

Vooral in het hbo zijn de reacties positief. Volgens collegevoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool Groningen is het onderscheid tussen hbo en universiteit nu vaak „kunstmatig”. Rudolf de Wijkerslooth, collegevoorzitter van de Radboud Universiteit Nijmegen, ziet nog wel problemen. „De minister wekt, misschien onbedoeld, de indruk dat universiteiten alleen opleiden voor de wetenschap. Dat is niet zo.”

Hoger onderwijs: pagina 3

Lezing Plasterk: pagina 7