Liduina is een van de meest getormenteerde heiligen

expo

Heilige Liduina en Heks Marye

t/m 11/9, Stadswinkel Schiedam

Eind vorige eeuw deden enkele Amerikaanse psychiaters onderzoek naar katholieke heiligen. Ze kozen heiligen uit die opmerkelijke visioenen en lijdenswegen hadden meegemaakt. Bij ieder van hen ontleedden ze de ‘symptomen’ en namen ze biografische gegevens onder de loep. De resultaten waren opmerkelijk. Zij die ooit de grootste voorbeelden voor de Europese bevolking waren, bleken naar huidige maatstaven psychotisch.

Een extreem voorbeeld is de Heilige Liduina, aan wie nu een tentoonstelling is gewijd in Schiedam. Liduina is zeker een van de meest getormenteerde heiligen uit de kerkgeschiedenis. De lieftallige Liduina Petersdochter (1380-1433) bad tot God toen ze werd uitgehuwelijkt: ze wilde niet trouwen, maar haar leven aan Hem wijden. Hij verhoorde haar gebeden door haar door het ijs te laten zakken waarna een vreselijk ziekbed begon. Protestanten zouden haar verering vorige eeuw veroordelen als een van die typisch katholieke dwalingen: Liduina was na haar heiligverklaring in 1890 een tijd lang erg populair.

De tentoonstelling wordt gecombineerd met een andere historische presentatie, over Marye Heynen. Deze jonge vrouw werd in de zestiende eeuw in Schiedam beschuldigd van hekserij, gemarteld en verbrand. Het lijkt of de tentoonstellingsmakers hebben geworsteld hoe ze deze figuren anno nu moeten neerzetten. De duo-tentoonstelling heeft als ondertitel ‘Twee sterke vrouwen van Schiedam’. Sterke vrouwen? Van Marye Heynen weten we alleen dat ze tragisch vermoord is, over Liduina zouden psychiaters hun bedenkingen hebben. Geschiedenis laat zich niet altijd netjes inpassen in het wereldbeeld van nu. Maar dat levert wel interessante tentoonstellingen op.