Fusie Eureko met Rabobank onder druk

De voorgenomen fusie tussen de Rabobank en verzekeraar Eureko staat onder grote druk. De tegenvallende economie maakt een samengaan tussen de bank en de verzekeraar onwaarschijnlijk.

Een woordvoerder van de Rabobank bevestigt dat een fusie op dit moment niet voor de hand ligt. „De economische werkelijkheid is totaal anders dan in 2005”, zegt een woordvoerder in reactie op berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Rabobank benadrukt echter de bestaande banden met Eureko (Achmea, Zilveren Kruis, Interpolis) niet te willen verbreken. De bank heeft een belang van 39 procent in de verzekeraar. „De samenwerking is prima en die willen we zo houden.”

Rabobank zou het niet langer in haar strategie vinden passen om vooral verzekeringsproducten van Eureko te moeten aanbieden aan klanten. Een concurrent als SNS Reaal heeft er al voor gekozen om in zijn bankfilialen ook polissen en hypotheken van andere partijen aan te bieden. Financieel bestuurder Bert Bruggink van Rabobank zegt daarover in Het Financieele Dagblad: „De strategische afweging voor een fusie is anders dan vier jaar geleden.” Een woordvoerder van Eureko zei: „Er zijn op de korte termijn geen concrete fusieplannen, maar het voornemen is niet van de baan.”

In 2005 sloten Rabobank en Eureko een fusieovereenkomst met een looptijd van drie jaar. Vorig jaar werd die overeenkomst verlengd. Uiterlijk op 1 januari 2010 moet Rabobank beslissen of ze door wil met de fusie. De Rabo-woordvoerder zegt dat alle opties nog open zijn, ook een eventuele nieuwe verlenging van de fusieovereenkomst. Een fusie tussen Rabobank en Eureko zou de grootste bank-verzekeraar van Nederland opleveren. Rabobank verkocht verzekeringsdochter Interpolis eerder aan Eureko als onderdeel van de fusieovereenkomst.

De plannen riepen al eerder vraagtekens op. Toen Eureko dit jaar in de problemen kwam door de financiële crisis, moest Rabobank 400 miljoen euro aan vers kapitaal verstrekken, omdat het eigen vermogen van de verzekeraar hard was geraakt door afschrijvingen op de aandelenportefeuille.

Het samengaan tussen Rabobank en Eureko zou ingaan tegen de trend dat het bank-verzekeraarsmodel op zijn retour is. Nederlands grootste combinatie, ING, is juist bezig de muren tussen de bank en de verzekeraar te herstellen. Ook bij Rabobank brengt een fusie met Eureko risico’s met zich mee, met name voor de zogeheten triple A-status van Rabobank. De fusie met Eureko zou kunnen leiden tot een verlaging van deze hoogst mogelijke kredietwaardering.