Eerdmans richt comité op voor slachtoffers delict

Den Haag, 31 aug. - Voormalig LPF-Kamerlid Joost Eerdmans richt een burgerinitiatief op voor slachtoffers en nabestaanden van geweldsdelicten. Volgens het `Burgercomité tegen Onrecht` is er in Nederland veel te weinig aandacht voor slachtoffers van geweldsdelicten en te veel voor de daders. Het burgerinitiatief wijst erop dat er in Nederland acht keer zoveel wordt uitgegeven aan dader- als aan slachtofferhulp. Eerdmans en de zijnen pleiten onder meer voor minimumstraffen voor levensdelicten, het afschaffen van verjaring op alle gewelds- en zedendelicten en het verlagen van de leeftijdsgrens van het volwassenenstrafrecht naar 14 jaar. Ook moeten slachtoffers een formele positie in het strafrecht krijgen, vindt het burgerinitiatief.