De achterhaalde persoonlijke levenssfeer

Op dit moment wordt het academisch jaar aan de Universiteit van Amsterdam geopend met interessante lezingen over privacy. Hier te zien – ik weet niet of het daar ook te zien blijft. De actualiteit van het onderwerp is onbeperkt. Al die ov-chipritjes die iedereen nu maakt worden fijn geteld en de details bewaard. Voor velen

Op dit moment wordt het academisch jaar aan de Universiteit van Amsterdam geopend met interessante lezingen over privacy. Hier te zien - ik weet niet of het daar ook te zien blijft.

De actualiteit van het onderwerp is onbeperkt. Al die ov-chipritjes die iedereen nu maakt worden fijn geteld en de details bewaard. Voor velen is het natuurlijk een achterhaalde zorg. Get used to it, er ís geen privacy meer.

Vóór de zomervakantie toesloeg sleepte minister Hirsch Ballin de Wet Bewaren Telecomgegevens door de Eerste Kamer met de toezegging de bewaartermijn te zullen terugbrengen naar zes maanden. Hij zou een reparatiewetje indienen om de termijn van twaalf maanden te halveren. Eerder dwong de Tweede Kamer hem al om zijn voorkeur (achttien maanden opslaan) terug te brengen tot een jaar.

Dat was toen. Lezer Peter Noot schrijft nu:

Ondertussen is het oorverdovend stil geworden. De Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens treedt morgen in werking (zie hier) maar voor zover ik heb kunnen nagaan is het voorstel voor het door de minister toegezegde reparatiewetje nog steeds niet ingediend. Volgens mij is er na het zomerreces in de Tweede Kamer nog met geen woord gesproken over de belofte van Hirsch Ballin om de bewaartermijn voor ISP’s op zes maanden vast te stellen.

Wie het weet mag het zeggen.

    • Marc Chavannes