Het nieuws van 31 augustus 2009

Verbod gloeilampen is ondoordacht besluit

In het artikel `Nut spaarlamp valt vies tegen` (Opiniepagina, 27 augustus) van Rob Buiter wordt het belangrijkste argument waarom de spaarlamp tegenvalt nog niet eens genoemd: het integrale energiegebruik. Dat is in veel gevallen hoger dan bij de verguisde gloeilampen. Spaarlampen zijn duurder dan gloeilampen, omdat het meer energie kost om ze te vervaardigen. De meerprijs komt door de hogere fabricagekosten, die voornamelijk door een hoger energiegebruik worden veroorzaakt. Een spaarlamp moet daarom, in vergelijking met een gloeilamp, een minimaal aantal uren per jaar branden om deze energie terug te verdienen. Een spaarlamp in een slaapkamer of een kelder is dus onzin, om nog maar te zwijgen over een spaarlamp in een koelkast of een meterkast. Bij deze toepassingen vervalt ook het voordeel van de langere levensduur. Wat is het voordeel van een levensduur van 10.000 uur voor een lampje in een koelkast, dat misschien maar 10 of 20 uur per jaar brandt? Een spaarlamp in een studeerkamer kan interessant zijn, een spaarlamp in liften en noodtrappenhuizen, waar de lampen vele uren per dag branden, zeker. In alle gevallen is het echter nodig eerst een `levensduuranalyse` of beter een `energiegebruikanalyse` per lichtpunt te maken, om na te gaan of een spaarlamp energetisch voordeel biedt. Ook moet dan worden meegenomen dat een deel van het jaar het extra energiegebruik van een gloeilamp nuttig wordt gebruikt voor verwarming, zoals Buiter ook terecht opmerkt. Weliswaar met een slechter energetisch rendement dan met een traditionele aardgasverwarming, maar het extra energiegebruik is zeker niet alleen maar verlies. Ook moet in de beschouwing worden meegenomen dat een spaarlamp een zekere `opwarmtijd` heeft, waardoor het al gauw enkele minuten duurt alvorens hij zijn volledige lichtsterkte levert. Daardoor is het verleidelijk een spaarlamp, als hij dan brandt, maar te laten branden, wat dan tot onnodig energiegebruik leidt.