Zeeuwse polder gaat mogelijk toch onder water

Den Haag, 29 aug. - Het kabinet heeft een besluit over verdieping van de Westerschelde opnieuw uitgesteld. Het onder water zetten van de Hedwigepolder blijft een reële optie voor natuurherstel, zei premier Balkenende gisteren. In april wees het kabinet deze optie nog af. Tot ergernis van Vlaanderen is de voor Antwerpse haven belangrijke verdieping nog niet begonnen. Pagina 3