Uurtarief specialist

Enkele jaren geleden voerde de overheid een systeem in van gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg. Nu lijkt zij te aarzelen. Want marktwerking wordt - met dank aan de kredietcrisis - ineens geassocieerd met topinkomens, met een ongebreidelde stijging van de uitgaven en dalende kwaliteit. En dat is onjuist.

Ook in de medisch-specialistische gezondheidszorg heeft de ondernemingsgewijze productie van goederen en diensten haar waarde bewezen. De zorgverzekeraars hebben de hoeveelheid zorg gecontracteerd waaraan de Nederlandse bevolking kennelijk behoefte heeft. De wachtlijsten zijn sterk afgenomen. En de premiestijging is beperkt gebleven.

In een marktsysteem zullen er altijd medisch specialisten zijn die wegen vinden om productiever of kwalitatief beter te zijn dan hun concurrenten. Zij kunnen meer zorg contracteren met de verzekeraars, en zelf hogere omzetten verwerven. Voor ziekenhuizen geldt hetzelfde. Dat is niet laakbaar, maar eerder prijzenswaardig.

Het is daarom niet alleen onrechtvaardig maar ook onverstandig van minister Ab Klink (Volksgezondhied, CDA) om met de kaasschaafmethode te willen ingrijpen in het uurtarief voor medisch specialisten. Want dat uurtarief is een wezenlijk onderdeel van het marktmechanisme, de motor die moet leiden tot een hogere productiviteit en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg.

Als voorzitter Hans Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland vraagt om een radicale ingreep in de honorering van medisch specialisten, dan vraagt hij in feite om een terugkeer naar de centraal geleide planeconomie en het alom gehekelde `Moskou aan zee`, waarvan met brede instemming afscheid is genomen. Een verfoeilijk systeem waarin ook de premiestelling en de reservevorming van verzekeraars aan banden worden gelegd en de ziekenhuizen weer worden gebudgetteerd. Een systeem dat jarenlang alle innovatie in de Nederlandse gezondheidszorg heeft lamgelegd en dat we met wachtlijsten hebben moeten bekopen.

Dit zijn fragmenten uit expertdiscussies, te lezen via nrc.nl/expert.