Teleurstelling over eisen Icesave-schuld

De Tweede Kamer heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van het IJslandse parlement om extra eisen te stellen aan de terugbetaling van de Icesave-schuld aan Nederland. Het parlement in Reykjavik stelt een limiet aan de rentelast op de terug te betalen 1,3 miljard euro. Ook wil IJsland dat de eventuele restschuld wordt kwijtgescholden als de aflossingstermijn van acht jaar voorbij is.

Deze voorwaarden maken het onduidelijk of minister Wouter Bos van Financiën al het geld binnen de afgesproken termijn (2016-2024) terug zal krijgen.

Toen de IJslandse internetspaarbank Icesave vorig najaar failliet ging schoot het ministerie van Financiën 1,3 miljard euro voor om Nederlandse spaarders te compenseren. Krachtens het Nederlandse depositogarantiestelsel is IJsland hiervoor aansprakelijk.

CDA-Kamerlid Elly Blanksma vindt de nieuwe voorwaarden afwijken af van wat de regeringen in juni hadden afgesproken. „Daarmee zijn de onderhandelingen over het verdrag weer open.”

Volgens VVD-Kamerlid Frans Weekers kan het niet zo zijn dat als gevolg van de IJslandse eisen de Nederlandse belastingbetaler de dupe is. „Linksom of rechtsom, dat geld moet terug.”

De Althingi, het IJslandse parlement, maakt de terugbetaling nu afhankelijk van het economische herstel in IJsland, dat bijzonder zwaar werd getroffen door de internationale financiële crisis vorig jaar en praktisch failliet ging.

Bos wilde gisteren na de ministerraad niet ingaan op de eisen. Hij toonde zich vooral tevreden dat er nu een uitspraak van het parlement ligt. „Dat is een goede stap vooruit en een stap dichterbij de beoogde situatie waarin de Nederlandse belastingbetaler zijn geld terug krijgt”.

Bos wil eerst van de IJslandse regering horen hoe zij de situatie nu interpreteert. Maar hij zei wel er volledig van overtuigd te zijn dat „we ons geld terug krijgen”.