Sukkel met LEF

Tot voor kort werd vooral de geldbranche beschimpt om de kredietcrisis. Nu moeten ook de financiële toezichthouders het ontgelden, vooral Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens critici had hij zowel het Icesave- als het ABN Amro-drama kunnen voorkomen. Sommige Kamerleden zien zijn kop graag rollen. Alsof dan alles beter gaat.

Voor de financiële consument maakt het weinig uit of Wellink blijft of gaat. Toezichtwetten en -regels worden niet bedacht door toezichthouders, maar komen uit de koker van nationale en Europese beleidsmakers. En die zitten sinds jaar en dag bij lobbyisten uit de geldbranche op schoot, om zich te laten ‘informeren’. Daarbij roepen Kamerleden doorgaans slechts wat potentiële kiezers op korte termijn bevalt. Probeer dan als toezichthouder maar eens te waarschuwen tegen te hoge kredieten, exorbitante eigenwoningschulden, ondoorgrondelijke beleggingsconstructies, bonussen of de handel in slechte hypotheken. Je maakt geen schijn van kans.

Bijna tien jaar geleden verscheen het DNB-rapport ‘Het bancaire hypotheekbedrijf onder de loep’. Hierin waarschuwde DNB voor de explosieve groei van hypotheekschulden. Men opperde om hypotheken te beperken tot 100 procent van de woningwaarde. Geldbedrijven en politici reageerden furieus: starters op de huizenmarkt zouden kansloos raken. Met exact deze smoes werd dit voorjaar ook Hans Hoogervorst, voorman van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), monddood gemaakt toen hij een verbod op de tophypotheek voorstelde.

Toch kunt u doorgaans beter luisteren naar een toezichthouder dan naar een financieel adviseur. Over de kredietcrisis deed Nout Wellink dit voorjaar bijvoorbeeld de heldere uitspraak: „De sukkels in de samenleving krijgen de rekening uiteindelijk.” Vorige week onthulde het financiële platform CentiQ in het onderzoek Wijzer in Geldzaken wie die sukkels nu eigenlijk zijn. Het betreft een kwart van de Nederlanders. Deze groep kan hun financiële verplichtingen niet of nauwelijks nakomen en kampt deels met (soms hoge) schulden. Oorzaken: weinig geldkennis, financieel zelfvertrouwen en spaarzin. En dat terwijl de echte crisisklap – hoge werkloosheid – nog moet komen.

Zorg dat u niet de sukkel van een crisis wordt. Regel uw geldzaken met LEF. Deze afkorting staat voor Lage kosten, Eenvoud en Flexibiliteit, drie eigenschappen die elke goede financiële oplossing kenmerken. Voor bijna elk geldproduct is er een goedkoop, overzichtelijk en flexibel alternatief. Daarmee voorkomt u dat de geldbranche (nogmaals) een te luxe feestje bouwt op uw kosten.

L. Kies voor Lage kosten

De kosten van financieel advies vindt u in het verplichte dienstverleningsdocument. Voordelige verzekeringen achterhaalt u via vergelijkingssites. De kosten van een beleggingsfonds schat u door de som te nemen van de Total Expense Ratio (TER, zie financiële bijsluiter of www.morningstar.nl) plus 1 procent van de omloopsnelheid (zie bijsluiter of jaarverslag).

E. Kies voor Eenvoud

Veel beleggers en woningbezitters begrijpen niets van de risico’s en kosten van ingewikkelde producten. Aanbieders zijn gek op dit soort klanten (lees: sukkels). Zij genereren gemakkelijke winst.

F. Hou geldzaken flexibel

Een verkeerde keuze wordt dramatisch als die fout onherstelbaar is, omdat een product eindeloos loopt of vooruit is betaald. Koop slechts producten waar u (vrij) moeite- en kosteloos weer vanaf kunt.

Lees meer van Erica Verdegaal via nrc.nl/nrcweekblad