Schaf artikel 23 af

Moslims hebben - in tegenstelling tot katholieken en protestanten - nogal eens de neiging om met een beroep op hun heilige Koran te tornen aan rechtsbeginselen. Daarom moet godsdienst tot het privédomein teruggebracht worden. Bijzonder onderwijs, met name de islamitische tak, belet dat.

Wilders` opmars is niet te stuiten omdat die gedragen wordt door diepe onvrede over de politiek, waarin seculiere partijen als VVD en PvdA blind zijn voor de fatale gevolgen van heulen met hun eigenlijke vijand en vrolijk pacteren met de godsdienstige duivel. Wilders, maar niet alleen hij, zou herstel van verplicht openbaar onderwijs daarom als programmapunt no. 1 op zijn agenda moeten zetten. In ieder geval wordt het tijd eens na te denken over de ruimte die een moderne democratie zich kan permitteren voor godsdienstige bewegingen.

Hoewel Tariq Ramadan vooraanstaat in de strijd voor westerse aanvaarding van een moderne islam die verenigbaar is met democratische principes, heeft hij het wantrouwen niet weg kunnen nemen. Ook de Nederlandse geschiedenis kent periodes waarin de seculiere overheid dreigde te bezwijken onder het geweld van predikanten. De situatie is trouwens erger dan in de 17de eeuw. Thans is er een grondwettelijke godsdienstvrijheid die destijds ontbrak. De Nederlandse politiek dient zich te realiseren dat de verkwisting en verkwanseling van het openbaar onderwijs een kapitale fout was. Men gaf daardoor de enige mogelijkheid uit handen om aankomende burgers op te voeden tot aanvaarding van de democratische rechtsbeginselen. Scholen op basis van een confessionele levensbeschouwing zijn een gevaar voor onze nationale saamhorigheid.

Dit zijn fragmenten uit expertdiscussies, te lezen via nrc.nl/expert.