Rendement bepaalt de beloning

Hier is een nieuwigheid op Wall Street die het verdient gemeengoed te worden: sommige zakenbankiers romen een deel van hun beloning af, totdat hun transacties beleggers geld opleveren. Dat lijkt een beetje op het door bankiers laten opeten van wat ze zelf hebben gekookt.

Sommige instellingen die onlangs beursintroducties hebben gewaarborgd, zullen pas hun volledige vergoeding krijgen als het naar de beurs gebrachte bedrijf een minimaal rendement op het aandelenkapitaal weet te verwezenlijken. Dat is geen vorm van liefdadigheid, maar eerder een concessie aan beleggers om een bepaald soort vastgoedfonds de deur uit te krijgen.

Maar het principe van het op één lijn brengen van de prikkels voor bankiers en beleggers is welkom, vooral als het leidt tot een nieuwe standaard voor aandelenplaatsingen.

Neem de beursgang van PennyMac vorige maand. Merrill Lynch, Deutsche Bank en Crédit Suisse kwamen overeen het laatste derde deel van hun 18 miljoen dollar aan vergoedingen voor de beursgang van het opgerichte bedrijf pas te zullen innen als de hypotheekobligaties die PennyMac verwerft in het eerste jaar een rendement opleveren van meer dan 8 procent.

Dit is meer technisch dan altruïstisch. Net als bij een bedrijf zonder bezittingen, buiten het geld dat het zelf binnenbrengt, verminderen de vergoedingen die PennyMac zijn bankiers moet betalen de nettobedrijfswaarde meteen al aan het begin. Hoe meer de vergoedingen kunnen worden afgeroomd, des te groter de kans is dat de aandelenkoers het bij de volgende emissie goed doet.

PennyMac heeft aandelen verkocht voor 20 dollar per stuk. Daarmee werd, na vergoedingen, ongeveer 308 miljoen dollar binnengehaald, exclusief een aparte particuliere aandelenplaatsing van 15 miljoen dollar. Binnen twee weken was de koers bijna met een dollar gedaald – een korting die een weerspiegeling is van de afroming van de vergoedingen. Als die echter al aan het begin volledig zouden zijn geïncasseerd, zou dat theoretisch nog eens 40 cent van de beurskoers hebben kunnen kosten.

Recente emissie van Starwood Property Trust, Sutherland Asset Management en Bayview Mortgage Capital maken volgens persbureau Bloomberg gebruik van soortgelijke constructies

Het toepassen van deze vernieuwing bij bedrijven die kunnen terugvallen op reële bezittingen en winsten kon wel eens ingewikkelder zijn. Maar alles dat er voor zorgt dat de prikkels voor bankiers en beleggers meer op één lijn komen te liggen is de moeite waard om te worden onderzocht.

Lauren Silva Laughlin en Rob Cox

    • Rob Cox
    • Lauren Silva Laughlin