Kinderen moeten de tijd nemen om te poepen

Er worden meer laxeermiddelen voorgeschreven aan kinderen dan tien jaar geleden. Oorzaak van de obstipatie is volgens artsen vaak `spanningen` (NRC Handelsblad, 2009). Hiermee wordt gesuggereerd dat obstipatie een psychisch probleem is, maar daar ben ik het niet mee eens. Kinderen hebben het de laatste jaren steeds drukker gekregen. Na het opstaan gaat in menig huishouden de televisie aan of wordt op de computer gespeeld, soms zelfs tijdens het ontbijt, als dat tenminste genuttigd wordt. Tijd nemen om te poepen is er doorgaans niet bij.

Op school gaat een kind bij hoge uitzondering naar het toilet; opkomende aandrang, enige tijd na het ontbijt, wordt zonder moeite onderdrukt. Na een lange schooltijd - vaak blijven kinderen in de lunchpauze op school - wachten er weer andere activiteiten, zoals spelen, tv, computer en misschien sport. Vervolgens het avondeten, waarbij soms ook de tv aanstaat. Daarna naar bed. En ergens moet er op die dag tijd en vooral rust worden gevonden om te poepen. Voor al deze kinderen dreigt verstopping van de dikke darm, obstipatie. Kinderen die er van nature al niet naar neigen om iets rustig te doen en ergens tijd voor te nemen, zoals kinderen met aandachtstekort en hyperactiviteit (ADHD) en kinderen die zich mogelijk minder bewust zijn van signalen van hun lichaam of een hoge pijndrempel hebben, hebben vaker en hardnekkiger last van obstipatie, is mijn indruk. Tijdens bepaalde perioden van het jaar, bijvoorbeeld in de aanloop naar Sinterklaas, hebben sommige kinderen inderdaad wat meer last van spanning, waardoor het bezoek aan het kleinste kamertje niet een favoriete bezigheid wordt. Het voorkomen en zo nodig behandelen van obstipatie bij zindelijke kinderen ligt dan ook voornamelijk in het aanleren van een eenvoudige leefregel: regelmatig tijd nemen om te poepen, voldoende vocht en vezels gebruiken en veel en geregeld lichaamsbeweging.

En om die leefregel met succes te kunnen (blijven) toepassen is het nodig de ontlasting zacht te houden. Dat kan met de moderne laxantia heel goed.

De grootste valkuil is de aandacht voor de leefregel te laten verslappen en de laxantia te kort gebruiken. Want kinderen hebben tegenwoordig een overvolle agenda. En dat is wat anders dan spanning.