Kennis achter de tolmuur 3

Enige kanttekeningen bij dit artikel: na een seminar van euroCRIS (www.euroCRIS.org) in september 2004 in Brussel over het onderwerp `Open Access` hebben de heren Derk Haank (CEO Springer SPG) en Jan Velterop pragmatisch en professioneel ingespeeld op `Open Access`.Geen sprake van een sterke internationale lobby en intimidatie van driedelig grijs.Het probleem zit bij de onderzoekers die gemeten worden op het aantal publicaties in dure tijdschriften. De rol van het NWO is wellicht dubieus en het heeft er schijn van dat het NWO onderdeel is van het probleem. De techniek om de researchinformatie te ontsluiten via `Open Access` is beschikbaar (zie: euroCRIS). Een paar procent van deze researchinformatie bereikt het bedrijfsleven. En dat in een tijdperk van kenniseconomie.Dezelfde softwaretechniek is beschikbaar om research funding op Europees niveau te monitoren ter voorkoming van overlap.In 2000 heeft het NWO een grote investering gedaan in Collexis (een commercieel bedrijf en sinds 13 maart 2009 failliet) om funding te monitoren. Een grootaandeelhouder stond nota bene op de loonlijst van het NWO om een programma, SHARED, te managen. Het mislukte en weg was het geld.In 2006 heeft het NWO in zijn rol als voorzitter van EuroHORCs (European Heads of Research Councils) wederom steken laten vallen. Nadat in samenspraak met euroCRIS research funding aantoonbaar transparant kon worden gemaakt werd het onderwerp doorgeschoven via de beproefde methode om nader onderzoek te doen via de ESF. Vervolg in 2011! Misschien dat minister Ronald Plaskerk het NWO eens flink kan opschudden.

Wetenschapsbijlage 01-08-09

    • Jan Poort Breda