Het is naïef om Tariq Ramadan weer als professor aan te stellen

Herman Philipse meent dat Tariq Ramadan weer moet worden aangenomen door de Erasmus Universiteit (Opiniepagina, 25 augustus). Philipse is naïever dan ik dacht. ”The freedom of expression and dissemination of thoughts in the Radio and Television of Iran must be guaranteed in keeping with the Islamic criteria and the best interests of the country.” Aldus luidt art. 175 van de Iraanse Grondwet. Press TV, de zender/website waarvoor Tariq Ramadan werkt, is in 2007 door de IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) opgezet als tegenwicht tegen westerse media. De zojuist geciteerde bepaling geldt dus ook voor Ramadans zender. Tot zover de gegarandeerde journalistieke onafhankelijkheid van de zender.

Philipse droomt verder over een Rotterdamse wetenschapper die tijdens de Koude Oorlog ”een werkelijk vrij discussieprogramma” zou hebben gehad op de Russische staatstelevisie, kennelijk zoiets als dat van Ramadan; hij zou als een held zijn beschouwd. Maar ja, die vrijheid was er niet, en had er ook nooit kunnen zijn, zoals zij er nu ook in Iran niet is. De dictatuur met een vrije pers moet nog uitgevonden worden.

Ik geloof pas dat de zender van Tariq Ramadan onafhankelijk is wanneer hij in zijn programma Ayaan Hirsi Ali live ontvangt en aan het woord laat.