Haven boos over vonnis rechtbank

ROTTERDAM, 29 aug. - Werkgevers en werknemers in de havensector zijn verontwaardigd dat de bestuurders van de stichting Optas van de rechter mogen blijven zitten. Zij hadden het ontslag geëist van de vijf bestuurders wegens wanbeheer van de pensioengelden van de havenwerkers. De stichting Optas verkocht het havenpensioenfonds in 2007 aan Aegon voor ruim 1,5 miljard euro. De opbrengst wil de stichting gebruiken voor maatschappelijke en culturele projecten. Havenwerkers vinden dat zij recht hebben op dit geld. Belangenorganisatie BPVH stapte naar de rechter en eiste het ontslag van de Optasbestuurders. Maar de rechter wees dat af.