Column

Familieruzie

Mijn tante Els is 94 en zwaar dement. Regelmatig neemt ze haar gebit uit haar mond en zet dat op haar hand. Ze laat haar gebit dan zogenaamd praten en gaat er fel mee in discussie. Omdat mijn tante doof is schreeuwt ze nogal. De andere bejaarden dommelen hier meestal gewoon doorheen. Soms zegt er een dat ze niet zo moet hard moet praten.

Dan geeft mijn tante haar gebit de schuld en zegt ze tegen de nylon tanden dat ze niet zo moeten schreeuwen omdat de andere oudjes er last van hebben. Haar gebit ontkent dat en krijst dat ze zelf niet zo hard moet praten. Dan wordt het pas echt hommeles. Deze ruzie tussen mond en gebit kan eindeloos duren. Meestal komt er een verpleegkundige met de oplossing door de prothese terug in haar mond te plaatsen. Dan klaagt ze een tijdje dat ze haar gebit kwijt is en dat ze nu niemand heeft om mee te praten.

Nu is er een groot conflict in mijn familie ontstaan. Tante Els wil namelijk op reis. En niet zomaar op reis, ze wil op haar waterscooter de wereld rond. Haar kinderen vinden het een geweldig plan. De waterscooter was altijd moeders lust en leven. Als iemand de kinderen op de gevaren wijst dan zeggen zij dat diegene niet moet zeuren.

Wat is nou een mooiere dood dan op je 94ste te sterven op volle zee? En dat nog wel tijdens het uitoefenen van je grote hobby. Schitterende euthanasie noemt haar oudste zoon het. Haar dochter wuift sowieso alle bezwaren weg. Haar moeder is oud en wijs genoeg!

Tante Trui, de zus van tante Els, is net als het bejaardenhuis fel tegen het avontuur van haar zus. Ze zegt dat de kinderen zo enthousiast zijn omdat ze de zinloze bezoekjes aan hun oude moeder beu zijn. Daarbij is de moeder vermogend en vooral haar tweede zoon, die stevig getroffen is door de economische crisis, kan zijn erfdeel goed gebruiken.

Dit alles verklaarde tante Trui tegenover Daphne en Katja in het nieuwe televisieprogramma De tafel van 5 waar ze gisteravond de actuele gast was. Ze had liever bij Andries en Tijs gezeten, maar daar zat de advocaat van tante Els al.

Andries opperde dat het waarschijnlijk Gods wil is om de oude demente vrouw Zijn oceanen op te sturen. De geriater van tante Els zat bij EenVandaag, terwijl Netwerk de directeur van het bejaardenhuis op bezoek had. In Nova zat de geriatrisch gedragsdeskundige die zowel de maatschappij als tante Els begreep. NRC liet een bejaardenpsycholoog aan het woord, de Volkskrant twee ervaren waterscooteraars die bang zijn dat tante Els de werkelijke gevaren onderschat en de Telegraaf interviewde een sluiswachter die tante Els al drie keer geweigerd heeft. In het AD stond een gesprek met de hoogbejaarde Willem Platvink die op zijn waterscooter de wereld al twee keer rond geweest is. Hij deed dit de laatste keer toen hij 89 was.

Dus hij heeft een kans om zijn record kwijt te raken aan tante Els. Met 94 is zij veruit de oudste en ook nog eens de eerste vrouw. Het waterscooteren is vooral een mannenaangelegenheid.

Wat ik er van vind? Ingewikkeld. Ik ken mijn tante te goed om er objectief over te kunnen oordelen. Belangrijk om te weten is dat mijn tante, haar drie broers en twee zussen geboren zijn op het water. Hun ouders waren beurtschippers. Op hun boot stonden steevast drie waterscooters en als de kinderen even niks te doen hadden dan ravotten ze met die dingen op de rivier. De familie is een echt waterscootergezin met een afgevulde prijzenkast.

Als het tehuis tante Els daadwerkelijk gaat tegenhouden dan wil ze gaan verhuizen naar een bejaardenhuis in Emmeloord. Die zouden geen bezwaar hebben. Het tehuis in Emmeloord zelf ontkent dit en wil eerst wachten tot tante Els zich meldt. Maandag dient het kort geding. Tante Els zal daar zelf niet bij aanwezig zijn, maar haar gebit zal na afloop optreden als woordvoerder.